fbpx

Công suất biểu kiến là gì?

Công suất biểu kiến là gì?

Công suất biểu kiến (hay còn được gọi là công suất toàn phần) là một thuật ngữ trong ngành kỹ thuật điện. Nó phản ánh tổng công suất tiêu thụ hoặc thể hiện sự cung cấp năng lượng từ nguồn điện. Đơn vị của công suất biểu kiến là VA (Vôn ampe) hoặc KVA (Kilo ampe)

Ý nghĩa của công suất biểu kiến:

 • Công suất hữu ích (P): Thể hiện khả năng sinh ra công hữu ích của thiết bị, có đơn vị là W hoặc kW. Đây là nguồn năng lượng điện được truyền đến thiết bị tải trên thực tế.
 • Công suất phản kháng (Q): Là năng lượng vô công, không sinh ra công hữu ích, được sinh ra bởi các thành phần phản kháng trong hệ thống điện xoay chiều, đơn vị là VAr hoặc kVAr. Đây là thành phần từ hóa, tạo ra từ trường trong quá trình biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác. Công suất phản kháng rất cần thiết cho quá trình chuyển hóa điện năng.

Công thức tính công suất biểu kiến

 • Công thức

                  S=P+iQ

Trong đó:

  • S: Công suất biểu kiến.
  • P: Công suất hữu dụng (đơn vị W).
  • Q: Công suất phản kháng (đơn vị VAr).
  • i: Đơn vị số ảo, căn bậc hai của -1.
Công suất biểu kiến là gì?
Công suất biểu kiến là gì?

Hệ số công suất là tỷ lệ giữa công suất hữu ích và công suất biểu kiến. Hệ số này đo lường khả năng chuyển đổi của công suất biểu kiến sang công suất hữu ích và có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1

Trong tải điện trở thuần, khi dòng điện và điện áp cùng pha, công suất biểu kiến bằng công suất hữu ích. Tuy nhiên, trong tải điện cảm hoặc điện dung, khi dòng điện và điện áp không cùng pha, công suất biểu kiến sẽ lớn hơn công suất hữu ích do có thêm một phần của công suất phản kháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status

0933.055.222

Liên hệ